Учебные планы специальности «Технология парфюмерно-косметических средств»

Навчальний план підготовки спеціалістів за спеціальністю: 7.110202 Технологія парфумерно-косметичних засобів

Наказ МОЗ України від 8 липня 2010 року N 544

2.1. за роками навчання

1-й рік навчання: навчальних тижнів - 40

  

Назва навчальної дисципліни 

Кількість годин 

% СРС 

Кредит 

Всього 

Ауд 

Лекції 

Семінари 

Практичні 

СРС 

Українська мова (за професійним спрямуванням) 

3,0 

108 

40 

  

40 

68 

  

Історія косметології і аромології 

1,0 

36 

20 

16 

  

16 

  

Історія України 

3,0 

108 

40 

10 

30 

  

68 

  

Історія української культури 

2,0 

72 

40 

14 

26 

  

32 

  

Біологія з основами генетики 

3,0 

108 

60 

20 

  

40 

48 

  

Латинська мова 

4,5 

162 

80 

  

80 

82 

  

Біофізика, фізичні методи аналізу та метрологія 

4,5 

162 

90 

20 

  

70 

72 

  

Неорганічна хімія 

6,0 

216 

120 

40 

  

80 

96 

  

Анатомія людини 

3,5 

126 

60 

20 

  

  

66 

  

10 

Фізіологія 

3,5 

126 

60 

20 

  

40 

66 

  

11 

Вища математика 

4,5 

162 

80 

20 

  

60 

82 

  

12 

Інформаційні технології у фармації 

3,0 

108 

60 

10 

  

50 

48 

  

13 

Іноземна мова 

5,0 

180 

80 

  

80 

100 

  

14 

Фармацевтична ботаніка 

4,0 

144 

80 

20 

  

60 

64 

  

15 

Основи екології 

1,5 

54 

20 

10 

  

10 

34 

  

16 

Безпека життєдіяльності; основи охорони праці 

2,0 

72 

30 

10 

  

20 

  

  

17 

Навчальна польова практика з фармацевтичної ботаніки 

1,5 

54 

36 

  

  

  

  

  

18 

Курси за вибором 

4,0 

144 

60 

  

  

  

84 

  

19 

Підготовка до підсумкових модульних контролів 

0,5 

18 

  

  

  

18 

  

20 

Фізичне виховання 

  

160 

160 

  

  

  

  

  

Всього за 1-й рік 

60,0 

2320,0 

1216,0 

  

  

  

1104,0 

48 % 

  

Середня кількість академічних годин на тиждень 

30,4 

  

  

  

27,6 

  

  

Курси за вибором:

1. Краєзнавство. 2. Психологія спілкування. 3. Сучасна цивілізація та культура. 4. Проблеми інтелігенції та інтелігентності. 5. Сучасні проблеми молекулярно/біології. 6. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності. 7. Фізичне виховання та здоров'я. 8. Валеологія. 9. Правознавство. 

2-й рік навчання: навчальних тижнів - 40

  

Назва навчальної дисципліни 

Кількість годин 

% СРС 

Кредит 

Всього 

Ауд 

Лекції 

Семінари 

Практичні 

СРС 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

2,5 

90 

40 

  

40 

50 

  

Філософія 

3,0 

108 

50 

20 

30 

  

58 

  

Аналітична хімія 

9,0 

324 

180 

30 

  

150 

144 

  

Органічна хімія 

9,0 

324 

180 

30 

  

150 

144 

  

Фізична та колоїдна хімія 

2,5 

90 

50 

20 

  

30 

40 

  

Маніпуляційна техніка 

3,0 

108 

60 

20 

  

40 

48 

  

Інформаційні технології у фармації 

2,5 

90 

50 

10 

  

40 

40 

  

Фармацевтична ботаніка 

2,0 

72 

30 

10 

  

20 

42 

  

Мікробіологія з основами імунології 

3,0 

108 

50 

20 

  

30 

58 

  

10 

Патологічна фізіологія 

4,5 

162 

80 

20 

  

60 

82 

  

11 

Основи практичної косметології 

7,0 

252 

120 

40 

  

80 

132 

  

12  

Перша долікарська допомога  

2,0 

72 

36 

10 

  

26 

36 

  

13 

Ознайомча практика з практичної косметології 

4,5 

162 

36 

  

  

  

126 

  

14 

Ознайомча медична практика 

1,5 

54 

36 

  

  

  

18 

  

15 

Курси за вибором 

4,0 

144 

60 

  

  

  

84 

  

16 

Фізичне виховання 

  

160 

160 

  

  

  

  

  

Всього за 2-й рік 

60,0 

2320,0 

1218,0 

  

  

  

1102,0 

48 % 

  

Середня кількість академічних годин на тиждень 

30,45 

  

  

  

27,55 

  

  

Курси за вибором:

1. Логіка, формальна логіка. 2. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності. 3. Основи системного аналізу. 4. Фізичне виховання та здоров'я. 5. Основи педагогіки. 6. Іноземна мова (друга). 7. Основи хімічної метрології. 8. Теоретичні основи синтезу. 9. Корнеологія. 10. Трихологія. 11. Манікюр, педикюр, візаж. 12. Естетика. 13. Етика. 14. Релігієзнавство. 

3-й рік навчання: навчальних тижнів - 40

  

Назва навчальної дисципліни 

Кількість годин 

% СРС 

Кредит 

Всього 

Ауд 

Лекції 

Семінари 

Практичні 

СРС 

Аптечна технологія лікарських та косметичних засобів 

9,0 

324 

160 

40 

  

120 

164 

  

Фізична та колоїдна хімія 

2,5 

90 

70 

20 

  

50 

20 

  

Біологічна хімія 

6,0 

216 

120 

20 

  

100 

96 

  

Фармацевтична та косметична хімія 

3,0 

108 

60 

20 

  

40 

  

  

Мікробіологія з основами іммунології 

3,0 

108 

60 

20 

  

40 

48 

  

Екстремальна медицина 

1,5 

54 

20 

  

20 

34 

  

Фармакогнозія з основами фітокосметики 

9,0 

324 

160 

30 

  

130 

164 

  

Гігієна та промислова санітарія 

2,0 

72 

40 

20 

  

20 

32 

  

Дерматологія 

5,0 

180 

90 

20 

  

70 

90 

  

10 

Фармакологія 

9,0 

324 

200 

40 

  

160 

124 

  

11 

Основи біоетики та біобезпеки 

1,5 

54 

30 

10 

  

20 

24 

  

12 

Виробнича практика з аптечної технології лікарських та косметичних засобів 

3,0 

108 

72 

  

  

  

36 

  

13 

Навчальна практика з фармакогнозії 

1,5 

54 

36 

  

  

  

18 

  

14 

Курс за вибором 

4,0 

144 

60 

  

  

  

84 

  

  

Всього за 3-й рік 

60,0 

2160,0 

1178,0 

  

  

  

982,0 

45 % 

  

Середня кількість академічних годин на тиждень 

29,5 

  

  

  

24,6 

  

  

Курси за вибором:

1. Теорія пізнання та фармація. 2. Основи соціальної психології. 3. Фізичне виховання та здоров'я. 4. Функціональна біохімія. 5. Економічна теорія. 6. Іноземна мова (друга). 7. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 8. Методи фізіотерапії. 9. Основи християнської етики та моралі. 10. Етичні проблеми у косметології. 11. Побічна дія ліків. 12. Дієтологія. 13. Психологія. 

4-й рік навчання: навчальних тижнів - 40

  

Назва навчальної дисципліни 

Кількість годин 

% СРС 

Кредит 

Всього 

Ауд 

Лекції 

Семінари 

Практичні 

СРС 

Фармацевтична та косметична хімія 

8,0 

288 

180 

50 

  

130 

108 

  

Клінічна фармація 

8,0 

288 

150 

40 

  

110 

138 

  

Технологія лікарських препаратів промислового виробництва 

4,5 

162 

  

20 

  

70 

72 

  

Менеджмент та маркетинг у фармації 

4,5 

162 

90 

20 

  

70 

72 

  

Організація та економіка у фармації та парфумерно-косметичній галузі 

8,0 

288 

160 

40 

  

120 

128 

  

Цивільний захист 

0,5 

18 

15 

10 

  

  

Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство 

2,5 

90 

40 

10 

  

30 

50 

  

Аромологія 

6,5 

234 

120 

40 

  

80 

114 

  

Технологія парфумерних та косметичних засобів промислового виробництва 

5,0 

180 

100 

20 

  

80 

80 

  

10 

Методи корекційної техніки 

1,5 

54 

40 

20 

  

20 

14 

  

Біологічна хімія 

6,0 

216 

120 

20 

  

100 

96 

  

Фармацевтична та косметична хімія 

3,0 

108 

60 

20 

  

40 

  

  

Мікробіологія з основами іммунології 

3,0 

108 

60 

20 

  

40 

48 

  

Екстремальна медицина 

1,5 

54 

20 

  

20 

34 

  

Фармакогнозія з основами фітокосметики 

9,0 

324 

160 

30 

  

130 

164 

  

Гігієна та промислова санітарія 

2,0 

72 

40 

20 

  

20 

32 

  

Дерматологія 

5,0 

180 

90 

20 

  

70 

90 

  

10 

Фармакологія 

9,0 

324 

200 

40 

  

160 

124 

  

11 

Основи біоетики та біобезпеки 

1,5 

54 

30 

10 

  

20 

24 

  

12 

Виробнича практика з аптечної технології лікарських та косметичних засобів 

3,0 

108 

72 

  

  

  

36 

  

13 

Навчальна практика з фармакогнозії 

1,5 

54 

36 

  

  

  

18 

  

14 

Курс за вибором 

4,0 

144 

60 

  

  

  

84 

  

  

Всього за 3-й рік 

60,0 

2160,0 

1178,0 

  

  

  

982,0 

45 % 

  

Середня кількість академічних годин на тиждень 

29,5 

  

  

  

24,6 

  

  

Курси за вибором:

1. Теорія пізнання та фармація. 2. Основи соціальної психології. 3. Фізичне виховання та здоров'я. 4. Функціональна біохімія. 5. Економічна теорія. 6. Іноземна мова (друга). 7. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 8. Методи фізіотерапії. 9. Основи християнської етики та моралі. 10. Етичні проблеми у косметології. 11. Побічна дія ліків. 12. Дієтологія. 13. Психологія. 

5-й рік навчання: навчальних тижнів - 40

  

Назва навчальної дисципліни 

Кількість годин 

%СРС 

Кредит 

Всього 

Ауд 

Лекції 

Семінари 

Практичні 

СРС 

Біофармація 

1.5 

54 

24 

  

20 

30 

  

Охорона праці в галузі 

1,0 

36 

24 

16 

  

12 

  

Менеджмент та маркетинг у фармації 

3,0 

108 

60 

10 

  

50 

48 

  

Патентознавство 

1,5 

54 

24 

18 

  

30 

  

Клінічна косметологія 

4,5 

162 

90 

30 

  

60 

72 

  

Апаратна косметологія 

4,0 

144 

80 

20 

  

60 

64 

  

Обладнання парфумерно-косметичних виробництв 

1,5 

54 

30 

10 

  

20 

24 

  

Етика і деонтологія у фармації 

1,5 

54 

20 

10 

  

10 

34 

  

Фармацевтична та косметична хімія 

4,0 

144 

80 

10 

  

70 

  

  

10 

Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство 

2,0 

72 

40 

10 

  

30 

32 

  

11 

Технологія парфумерних та косметичних засобів промислового виробництва 

2,5 

90 

60 

20 

  

40 

30 

  

12 

Фармакоекономіка 

2,5 

90 

50 

20 

  

30 

40 

  

13 

Основи косметичної хірургії 

1,5 

54 

30 

10 

  

20 

24 

  

14 

Управління якістю 

2,5 

90 

50 

10 

  

40 

40 

  

15 

Фармацевтичне правознавство 

2,5 

90 

50 

20 

  

30 

40 

  

16 

Виробнича практика зі стандартизації, контролю якості та сертифікації 

3,0 

108 

72 

  

  

  

36 

  

17 

Виробнича практика з технології ПКЗ промислового виробництва 

4,5 

162 

108 

  

  

  

54 

  

18 

Виробнича практика з ММФ та ПКГ 

3,0 

108 

72 

  

  

  

36 

  

19 

Виробнича практика з клінічної та апаратної косметології 

3,0 

108 

72 

  

  

  

36 

  

20 

Курси за вибором 

4,0 

144 

60 

  

  

  

84 

  

21 

Державна атестація 

6,5 

234 

60 

  

  

  

174 

  

  

в тому числі державний стандартизований тестовий ліцензійний іспит 

  

54 

  

  

  

54 

  

  

Всього за 5-й рік 

60,0 

2160,0 

1156,0 

  

  

  

1004,0 

46 % 

  

Середня кількість академічних годин на тиждень 

  

  

28,90 

  

  

  

25,10 

  

  

Державна атестація (5 тижнів): стандартизований тестовий іспит (ліцензійний інтегрований іспит - Крок 2. Технологія парфумерно-косметичних засобів), 4 державні екзамени (фармацевтична та косметична хімія; косметологія; технологія косметичних та парфумерних засобів; управління та економіка у фармації та парфумерно-косметичній галузі) або державні екзамени та/або захист дипломної роботи. 

  

Курси за вибором: 1. Міжнародний маркетинг в фармації. 2. Підготовка фармацевтичного представника. 3. Основи християнської етики та моралі. 4. Фізичне виховання та здоров'я. 5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 6. Організація та регулювання діяльності підприємств галузі. 7. Підприємництво у галузі. 8. Страхова медицина. 9. Фармацевтичні аспекти біоетики та біобезпеки. 10. Належні фармацевтичні практики. 

 

 

2.2. за циклами підготовки

NN 

Назва навчальної дисципліни 

  

Кількість годин 

  

Розподіл по курсам 

Кредит 

Всього 

Ауд 

СРС 

  

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

1 

2 

3 

4 

5 

Гуманітарна та соціально-економічна підготовка 

  

  

  

  

  

Українська мова (за професійним спрямуванням) 

3,0 

108 

40,0 

68 

  

  

  

  

  

Основи екології 

1,5 

54 

20,0 

34 

  

  

  

  

  

Історія України 

3,0 

108 

40,0 

68 

  

  

  

  

  

Історія української культури 

2,0 

72 

40,0 

32 

  

  

  

  

  

Іноземна мова 

5,0 

180 

80,0 

100 

  

  

  

  

  

Філософія 

3,0 

108 

50,0 

58 

  

  

  

  

  

Підготовка до підсумкових модульних контролів 

0,5 

18 

0,0 

18 

  

  

  

  

  

  

Курси за вибором 

6,0 

216 

90,0 

126 

  

  

  

  

Всього 

24,0 

864,0 

360,0 

504,0 

  

  

  

  

  

  

Природничо-наукова підготовка 

  

  

  

  

  

Анатомія людини 

3,5 

126 

60,0 

66 

  

  

  

  

  

10 

Біологія з основами генетики 

3,0 

108 

60,0 

48 

  

  

  

  

  

11 

Біофізика, фізичні методи аналізу та метрологія 

4,5 

162 

90,0 

72 

  

  

  

  

  

12 

Вища математика 

4,5 

162 

80,0 

82 

  

  

  

  

  

13 

Латинська мова 

4,5 

162 

80,0 

82 

  

  

  

  

  

14 

Неорганічна хімія 

6,0 

216 

120,0 

96 

  

  

  

  

 

15 

Фізіологія 

3,5 

126 

60,0 

66 

  

  

  

  

  

16 

Інформаційні технології у фармації 

5,5 

198 

110,0 

88 

  

  

  

  

17 

Фармацевтична ботаніка 

6,0 

216 

110,0 

106 

  

  

  

  

18 

Аналітична хімія 

9,0 

324 

180,0 

144 

  

  

  

  

  

  

19 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

2,5 

90 

40,0 

50 

  

  

  

  

  

20 

Органічна хімія 

9,0 

324 

180,0 

144 

  

  

  

  

  

21 

Патологічна фізіологія 

4,5 

162 

80,0 

82 

  

  

  

  

  

22 

Мікробіологія з основами імунології 

6,0 

216 

110,0 

106 

  

  

  

  

23 

Фізична та колоїдна хімія 

5,0 

180 

120,0 

60 

  

  

  

  

24 

Основи біоетики та біобезпеки 

1,5 

54 

30,0 

24 

  

  

  

  

  

25 

Комп'ютерні технології в дослідженні парфумерно-косметичних засобів 

1,5 

54 

40,0 

14 

  

  

  

  

  

  

Всього 

80,0 

2880,0 

1550,0 

1330,0 

  

  

  

  

  

  

Професійна підготовка 

  

  

  

  

  

26 

Безпека життєдіяльності; основи охорони праці 

2,0 

72 

30,0 

42 

  

  

  

  

  

27 

Історія косметології і аромології 

1,0 

36 

20,0 

16 

  

  

  

  

  

28 

Маніпуляційна техніка 

3,0 

108 

60,0 

48 

  

  

  

  

  

29 

Основи практичної косметології 

7,0 

252 

120,0 

132 

  

  

  

  

  

30 

Перша долікарська допомога 

2,0 

72 

36,0 

36 

  

  

  

  

  

31 

Аптечна технологія лікарських та косметичних засобів 

9,0 

324 

160,0 

164 

  

  

  

  

  

32 

Біологічна хімія 

6,0 

216 

120,0 

96 

  

  

  

  

  

33 

Гігієна та промислова санітарія 

2,0 

72 

40,0 

32 

  

  

  

  

  

34 

Дерматологія 

5,0 

180 

90,0 

90 

  

  

  

  

  

162 

14 

Неорганічна хімія 

6,0 

216 

120,0 

96 

  

  

  

  

 

15 

Фізіологія 

3,5 

126 

60,0 

66 

  

  

  

  

  

16 

Інформаційні технології у фармації 

5,5 

198 

110,0 

88 

  

  

  

  

17 

Фармацевтична ботаніка 

6,0 

216 

110,0 

106 

  

  

  

  

18 

Аналітична хімія 

9,0 

324 

180,0 

144 

  

  

  

  

  

  

19 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

2,5 

90 

40,0 

50 

  

  

  

  

  

20 

Органічна хімія 

9,0 

324 

180,0 

144 

  

  

  

  

  

21 

Патологічна фізіологія 

4,5 

162 

80,0 

82 

  

  

  

  

  

22 

Мікробіологія з основами імунології 

6,0 

216 

110,0 

106 

  

  

  

  

23 

Фізична та колоїдна хімія 

5,0 

180 

120,0 

60 

  

  

  

  

24 

Основи біоетики та біобезпеки 

1,5 

54 

30,0 

24 

  

  

  

  

  

25 

Комп'ютерні технології в дослідженні парфумерно-косметичних засобів 

1,5 

54 

40,0 

14 

  

  

  

  

  

  

Всього 

80,0 

2880,0 

1550,0 

1330,0 

  

  

  

  

  

  

Професійна підготовка 

  

  

  

  

  

26 

Безпека життєдіяльності; основи охорони праці 

2,0 

72 

30,0 

42 

  

  

  

  

  

27 

Історія косметології і аромології 

1,0 

36 

20,0 

16 

  

  

  

  

  

28 

Маніпуляційна техніка 

3,0 

108 

60,0 

48 

  

  

  

  

  

29 

Основи практичної косметології 

7,0 

252 

120,0 

132 

  

  

  

  

  

30 

Перша долікарська допомога 

2,0 

72 

36,0 

36 

  

  

  

  

  

31 

Аптечна технологія лікарських та косметичних засобів 

9,0 

324 

160,0 

164 

  

  

  

  

  

32 

Біологічна хімія 

6,0 

216 

120,0 

96 

  

  

  

  

  

33 

Гігієна та промислова санітарія 

2,0 

72 

40,0 

32 

  

  

  

  

  

34 

Дерматологія 

5,0 

180 

90,0 

90 

  

  

  

  

  

35 

Екстремальна медицина 

1,5 

54 

20,0 

34 

  

  

  

  

  

36 

Фармакогнозія з основами фітокосметики 

9,0 

324 

160,0 

164 

  

  

  

  

  

37 

Фармакологія 

9,0 

324 

200,0 

124 

  

  

  

  

  

38 

Фармацевтична та косметична хімія 

15,0 

540 

320,0 

220 

  

  

  

39 

Аромологія 

6,5 

234 

120,0 

114 

  

  

  

  

  

40 

Клінічна фармація 

8,0 

288 

150,0 

138 

  

  

  

  

  

41 

Методи корекційної техніки 

1,5 

54 

40,0 

14 

  

  

  

  

  

42 

Організація та економіка у фармації та парфумерно-косметичній галузі 

8,0 

288 

160,0 

128 

  

  

  

  

  

43 

Технологія лікарських препаратів промислового виробництва 

4,5 

162 

90,0 

72 

  

  

  

  

  

44 

Цивільний захист 

0,5 

18 

15,0 

  

  

  

  

  

45 

Менеджмент та маркетинг у фармації 

7,5 

270 

150,0 

120 

  

  

  

  

46 

Технологія парфумерних та косметичних засобів промислового виробництва 

7,5 

270 

160,0 

110 

  

  

  

  

47 

Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство 

4,5 

162 

80,0 

82 

  

  

  

  

48 

Апаратна косметологія 

4,0 

144 

80,0 

64 

  

  

  

  

  

49 

Біофармація 

1,5 

54 

24,0 

30 

  

  

  

  

 

50 

Етика і деонтологія у фармації 

1,5 

54 

20,0 

34 

  

  

  

  

  

51 

Клінічна косметологія 

4,5 

162 

90,0 

72 

  

  

  

  

  

52 

Обладнання парфумерно-косметичних виробництв 

1,5 

54 

30,0 

24 

  

  

  

  

  

53 

Основи косметичної хірургії 

1,5 

54 

30,0 

24 

  

  

  

  

  

54 

Охорона праці в галузі 

1,0 

36 

24,0 

12 

  

  

  

  

  

55 

Патентознавство 

1,5 

54 

24,0 

30 

  

  

  

  

  

56 

Управління якістю 

2,5 

90 

50,0 

40 

  

  

  

  

  

57 

Фармакоекономіка 

2,5 

90 

50,0 

40 

  

  

  

  

  

58 

Фармацевтичне правознавство 

2,5 

90 

50,0 

40 

&nbsd>

35 

Екстремальна медицина 

1,5 

54 

20,0 

34 

  

  

  

  

  

36 

Фармакогнозія з основами фітокосметики 

9,0 

324 

160,0 

164 

  

  

  

  

  

37 

Фармакологія 

9,0 

324 

200,0 

124 

  

  

  

  

  

38 

Фармацевтична та косметична хімія 

15,0 

540 

320,0 

220 

  

  

  

39 

Аромологія 

6,5 

234 

120,0 

114 

  

  

  

  

  

40 

Клінічна фармація 

8,0 

288 

150,0 

138 

  

  

  

  

  

41 

Методи корекційної техніки 

1,5 

54 

40,0 

14 

  

  

  

  

  

42 

Організація та економіка у фармації та парфумерно-косметичній галузі 

8,0 

288 

160,0 

128 

  

  

  

  

  

43 

Технологія лікарських препаратів промислового виробництва 

4,5 

162 

90,0 

72 

  

  

  

  

  

44 

Цивільний захист 

0,5 

18 

15,0 

  

  

  

  

  

45 

Менеджмент та маркетинг у фармації 

7,5 

270 

150,0 

120 

  

  

  

  

46 

Технологія парфумерних та косметичних засобів промислового виробництва 

7,5 

270 

160,0 

110 

  

  

  

  

47 

Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство 

4,5 

162 

80,0 

82 

  

  

  

  

48 

Апаратна косметологія 

4,0 

144 

80,0 

64 

  

  

  

  

  

49 

Біофармація 

1,5 

54 

24,0 

30 

  

  

  

  

 

50 

Етика і деонтологія у фармації 

1,5 

54 

20,0 

34 

  

  

  

  

  

51 

Клінічна косметологія 

4,5 

162 

90,0 

72 

  

  

  

  

  

52 

Обладнання парфумерно-косметичних виробництв 

1,5 

54 

30,0 

24 

  

  

  

  

  

53 

Основи косметичної хірургії 

1,5 

54 

30,0 

24 

  

  

  

  

  

54 

Охорона праці в галузі 

1,0 

36 

24,0 

12 

  

  

  

  

  

55 

Патентознавство 

1,5 

54 

24,0 

30 

  

  

  

  

  

56 

Управління якістю 

2,5 

90 

50,0 

40 

  

  

  

  

  

57 

Фармакоекономіка 

2,5 

90 

50,0 

40 

  

  

  

  

  

58 

Фармацевтичне правознавство 

2,5 

90 

50,0 

40 

  

  

  

  

  

  

Всього 

144,5 

5202,0 

2813,0 

2389,0 

  

  

  

  

  

  

Практична підготовка 

  

  

  

  

  

59 

Навчальна польова практика з фармацевтичної ботаніки 

1,5 

54 

36,0 

18 

  

  

  

  

  

60 

Ознайомча практика з практичної косметології 

4,5 

162 

36,0 

126 

  

  

  

  

  

61 

Ознайомча медична практика 

1,5 

54 

36,0 

18 

  

  

  

  

  

62 

Виробнича практика з аптечної технології лікарських та косметичних засобів 

3,0 

108 

72,0 

36 

  

  

  

  

  

63 

Навчальна практика з фармакогнозії 

1,5 

54 

36,0 

18 

  

  

  

  

  

64 

Виробнича практика з організації та економіки в фармації та парфумерно-косметичної галузі 

3,0 

108 

72,0 

36 

  

  

  

  

  

65 

Навчальна практика з технології лікарських препаратів промислового виробництва 

1,5 

54 

36,0 

18 

  

  

  

  

  

66 

Виробнича практика з клінічної та апаратної косметології 

3,0 

108 

72,0 

36 

  

  

  

  

  

67 

Виробнича практика з ММФ та ПКГ 

3,0 

108 

72,0 

36 

  

  

  

  

  

68 

Виробнича практика з технології ПКЗ промислового виробництва 

4,5 

162 

108,0 

54 

  

  

  

  

  

  

69 

Виробнича практика зі стандартизації, контролю якості та сертифікації 

3,0 

108 

72,0 

36 

  

  

  

  

  

  

Всього 

30,0 

1080,0 

648,0 

432,0 

  

  

  

  

  

  

70 

Курси за вибором 

14,0 

504 

210,0 

294 

  

  

  

71 

Державна атестація 

7,5 

270 

60,0 

210 

  

  

  

  

  

  

  

ВСЬОГО за 5 років 

300,0 

11120,0 

5967,0 

5159,0 

  

  

  

  

  

  

72 

Фізичне виховання 

0,0 

320 

320,0 

  

  

  

  

Курсы косметолога в Харькове ПОДРОБНЕЕ

Телефон для справок по вопросам повышения квалификации в сфере косметологии 

+38 093 70 100 88

akia2009@ukr.net